Program zajęć

Semestr zimowy 2019/2020

S1 - rok II - IE - semestr 3. - Konstrukcje metalowe
S1 - rok III - semestr 5. - Konstrukcje metalowe
S2 - rok I - semestr 1. - Złożone konstrukcje metalowe
S2 - year I - semester 1. - Complex Metal Structures

N1 - rok IV - KBI - semestr 7. - Konstrukcje metalowe II
N2 - rok I - semestr 1. - Złożone konstrukcje metalowe

Semestr letni 2018/2019

S1 - rok II - IE - semestr 4. - Konstrukcje metalowe
S1 - rok III - IE - semestr 6. - Stalowe konstrukcje przemysłowe
S1 - rok III - TOB - semestr 6. - Konstrukcje metalowe II
S1 - rok III - KBI - semestr 6. - Konstrukcje metalowe II
S1 - rok IV - KBI - semestr 8. - Konstrukcje zespolone
S1 - rok IV - KBI - semestr 8. - Technologiczność konstrukcji stalowych
S1 - rok IV - TOB - semestr 8. - Technologiczność konstrukcji stalowych
S1 - rok IV - KBI,TOB - semestr 8. - Seminarium dyplomowe

S2 - rok I - KBI,TOB - semestr 2. - Złożone konstrukcje metalowe II
S2 - rok I - KBI - semestr 2. - Komputerowe projektowanie konstrukcji

N1 - rok III - semestr 6. - Konstrukcje metalowe
N1 - rok IV - semestr 8. - Konstrukcje zespolone
N1 - rok IV - semestr 8. - Technologiczność konstrukcji stalowych

N2 - rok I - semestr 2. - Złożone konstrukcje metalowe II


Zakres projektu

S1 - rok III - semestr 5. - Konstrukcje metalowe
N1 - rok III - semestr 6. - Konstrukcje metalowe

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykładu podstawowego
Technology of steel structures
Porównanie własności mechanicznych stali gatunków europejskich
Strop stalowy - aksonometria
Blachownica - podział na elementy wysyłkowe
Krzywe wyboczeniowe wg PN-EN 1993-1-1 TABELA
Krzywe wyboczeniowe wg PN-EN 1993-1-1 WYKRES
Stężenia hali przemysłowej
Słup dwustopniowy hali przemysłowej - rysunek
Słup osiowo ściskany podpierający strop - rysunek
Strop stalowy 3D - Google SketchUp
BOCAD - Hala w 5 min
BOCAD - HELP
LABORATORIUM AERODYNAMICZNE
Rysunki hala stalowa

Arkusz do testu

Zasady przystąpienia do EGZAMINU
Egzamin - S1 - rok III
Laboratorium - S1 - II rok
Zaliczenie wykładów - S1 - II rok

Zaliczenie wykładów - S1 - II - ARCH
Lecture test - S1 - III - IE

Prace dyplomowe

Tematy prac dyplomowych na rok 2018/2019

Wyniki kolokwium i projektu

Podaj hasło:  >Enter
UWAGA: Informacja na temat sposobu wpisywania ocen do e-Dziekanatu