OGŁOSZENIA


!!! UWAGA !!!
Zmiana sposobu wpisywania ocen do e-Dziekanatu


Semestr ZIMOWY 2017/2018

ZALICZENIA POPRAWKOWE PO SEMESTRZE ZIMOWYM 2017/2018
EGZAMINY PO SEMESTRZE ZIMOWYM 2017/2018


Semestr LETNI 2017/2018

PLAN ZAJĘĆ LABOARTORYJNYCH W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018
KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018
ZALICZENIA POPRAWKOWE PO SEMESTRZE LETNIM 2017/2018
EGZAMINY PO SEMESTRZE LETNIM 2017/2018