OGŁOSZENIA


!!! UWAGA !!!
Zmiana sposobu wpisywania ocen do e-Dziekanatu


Semestr ZIMOWY 2016/2017

KONSULTACJE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2016/2017
ZALICZENIA POPRAWKOWE PO SEMESTRZE ZIMOWYM 2016/2017
EGZAMINY PO SEMESTRZE ZIMOWYM 2016/2017


Semestr LETNI 2016/2017

PLAN ZAJĘĆ LABOARTORYJNYCH W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017
KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017
ZALICZENIA POPRAWKOWE PO SEMESTRZE LETNIM 2016/2017
EGZAMINY PO SEMESTRZE LETNIM 2016/2017